...aj vďaka Vám chránime životné prostredie predajom Refurbished a Renew produktov už dvanásť rokov!

Všetky Remarketed produkty do 24 hod.
Z  D  A  R  M  A
Ostatné za poplatok
2,90Eur bez DPH.

Základné údaje o firme

Základné údaje spoločnosti MB tech BB, s.r.o.
Obchodná firma MB tech BB, s.r.o. Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma Spoločnost s ručením obmedzeným
Registrácia zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom v Banskej Bystrici, vložka 8822/S
Predmet podnikania
Veľkoobchod a maloobchod s výpočtovou technikou
Platca DPH ÁNO
IČO 36622524
IČ DPH                     SK2021763755
Bankovné spojenie Tatra banka
Číslo účtu 2628779397/1100
IBAN SK09 1100 0000 0026 2877 9397
SWIFT TATRSKBX
Internetová adresa www.mbtech.sk
Telefón +421 48/414 73 09
Fax +421 048/470 07 67