Informace pro spotřebitele

Velkoobchod

Informace pro spotřebitele

Soubor je možné stáhnout ve formátu: ( PDF )

Společnost MB TECH BB s.r.o., ze sídlem Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 622 524, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 8822/S (dále jen “MB TECH BB s.r.o.” nebo “prodávající”) je zaměřaná na prodej a servis renovované výpočetní techniky, uvedené v katalogu prodávajícího, který je zveřejněný na webové stránce mbtech.sk (dale jen jako „výrobek“), který nabízí na prodej zákazníkům prostředníctvím internetového obchodu. Kupní smlouva, předmětem které je prodej výrobku prostřednictvím internetového obchodu, se mezi zákazníkem a společností MB TECH BB s.r.o. uzavírá potvrzením elektronické objednávky zákazníka ze strany společnosti MB TECH BB s.r.o. Součástí každé smlouvy jsou Všeobecné prodejní podmínky (dále jako „VPP“), které jsou zveřejněné na webové stránce mbtech.sk a které jsou pro zákazníka závazné.

Cena výrobku je zveřejněná na webové stránce mbtech.sk položkově pro každé zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu. Cena výrobku je uvedená včetně DPH. K ceně výrobku bude prodávající účtovat náklady na dopravu (dále jen „cena“). Výška nákladů na dopravu je uvedená na webové stránce mbtech.sk. Tuto určenou cenu uhradí zákazník při převzetí výrobku.

Prodávající dodá kupujícímu výrobek zpravidla do 7 pracovních dní od potvrzení objednávky kupujícímu, pokud se výrobek objednaný kupujícím nachází na skladě prodávajícího. Pokud prodávající nemá výrobek objednaný kupujícím v čase objednání na skladě, oznámí prodávající kupujícímu lhůtu, ve které bude výrobek kupujícímu dodaný. Pokud výrobek není možné dodat kupujícímu ve lhůtě 7 pracovních dní od potvrzení objednávky kupujícího prodavájícím, predávající o této skutočnosti informuje kupujícího. V případě zmeškání prodávajícího s dodaním výrobku podle předcházející věty je kupující oprávněný od smlouvy odstoupit, nebo je oprávněný dohodnout se s prodávajícím na novém dodaní výrobku. Kupující je oprávněný využít u prodávajícího službu expresního dodání výrobku do 24 hodin od potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, která je spoplatněná v smyslu cenníku prodávajícího, platného v čase potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Pokud se prodávající dostane do zpoždění s dodáním výrobku kupujícímu a kupující neodstoupí od smlouvy, je oprávněný prodávajícího požádat o využití expresního dodání výrobku. V případě podle předcházející věty je prodávající oprávněný doručit kupujícímu výrobek expresní službou na vlastní náklady. Dodání výrobku je ze strany prodávajícího splěné:

  • odevzdáním výrobku kupujícímu v místě dodání, pokud přepravu výrobku obstarává prodávající,
  • odevzdáním výrobku prvnímu dopravci určenému kupujícímu na přepravu, nebo odesláním výrobku kupujícímu,
  • umožněním kupujícímu nakládat s výrobkem v prostorách prodávajícího v otevírací době prodávajícího.

Společnost MB TECH BB s.r.o. poskytuje svým zákazníkům zákonnou záruční dobu na dodání výrobku v trvaní dvou (2) let. Reklamaci dodaného výrobku, je zákazník oprávněný uplatnit přímo u spoločnosti MB TECH BB s.r.o., a to osobně, písemně, nebo e-mailem na kontaktní adrese uvedené v závěru této listiny a uvedené na stránce mbtech.sk. Reklamaci výrobku společnost MB TECH BB s.r.o. vybaví bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, a to v souladu s platným právním předpisem a reklamačním řádem zveřejněným na webové stránce mbtech.sk. Pokud je předmětem reklamace vada výrobku, který je možné odstranit, zákazník je oprávněný (i) požadovat odstranění vady na výrobku, nebo (ii) požadovat výměnu výrobku, resp. jeho vadnou část za novou, nebo bez vad. Pokud je předmětem reklamace vada výrobku, kterou není možné odstranit, je zákazník oprávněný (i) požadovat výměnu výrobku, nebo (ii) odstoupit od smlouvy, nebo (iii) požadovat přiměřenou slevu z ceny. Podrobnosti a zodpovědnosti společnosti MB TECH BB s.r.o. za vady výrobku upravuje § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občanského zákonníku a reklamační řád společnosti MB TECH BB s.r.o. Podmínky pro poskytnutí záruky společnosti MB TECH BB s.r.o. upravuje reklamační řád. Společnost MB TECH BB s.r.o. nezodpovídá za vady na výrobku, které byly způsobené např. nevhodnou manipulací s výrobkem jak i nesprávným uskladněním výrobku zákazníkem, blíže uvedenými ve VPP. Zákazník může svoje podněty a stížnosti ve vztahu ke smlouvě se společností MB TECH BB s.r.o. uplatnit na příslušném inspektorátě Slovenské obchodní inspekce, www.soi.sk.

Ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele při prodeji výrobku, nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, má kupující právo od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dní ode dne převzetí výrobku. Kupující je oprávněný odstoupit od smlouvy i před začátkem plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy je kupující oprávněný použít formulář na odstoupení od smlouvy, který mu poskytnul prodávající a který je dostupný na internetové stránce prodávajícího mbtech.sk. Odstoupením od smlouvy vzniká kupujícímu povinnost vrátit prodávajícímu výrobek a povinnost vrátit kupujícímu cenu za výrobek. Vrácený výrobek nesmí být použitý ani poškozený, měl by být v původním obale pokud je to možné a při jeho vrácení je potřebné doložit doklad o koupi výrobku. Náklady na vrácení výrobku prodávajícímu hradí v plné výši kupující.

Smluva se uzavírá na dobu určitou, t. j. do momentu splnění všech povinností smluvních stran vyplývajících ze smlouvy a VPP.

Přihlášení

Chybný email, heslo nebo neregistrovaný uživatel.

Třídy a označení produktů

Technický stav všech námi prodávaných produktů je 100%. Pro všechny námi prodávané produkty platí plná záruka jako na nové produkty.

Rozdělení baterií Refurbished notebooků do tříd na základě testování speciálním zátěžovým testem:

NB

nová baterie (** Záruka na kapacitu 12 měsíců)

VD

70 - a víc min.  (*   Záruka na kapacitu 90 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

DB

30 - 70min.    (*   Záruka na kapacitu 60 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

SB

15 - 30min.    (*   Záruka na kapacitu 30 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

BB

(v notebooku je baterka, ale je špatná  -  nefunkční)

Rozdělení Refurbished notebooků do kosmetických tříd:

A- Trieda

Nejprodávanější třída, garance dobrého vzhledu. Minimální kosmetické vady (drobný škrábanec na plastu,...). Ekvivalentní několika týdennímu použití. Displej je v 100% stavu, jako nový.

B+ Trieda

Displej notebooku v 100% stavu, avšak notebook vykazuje větší stopy předešlého užívání a kosmetické vady jsou viditelnější. Hardware 100% stav.

B Trieda

Víc viditelné kosmetické vady na plastech a displeji. Zařízení je samozřejmě 100% funkční a vady nemají vliv na technický stav produktu. Detailní fotky produktů najdete v Galerii, kde si vyhovující kus můžete rovnou objednat.

Rozdělení Refurbished monitorů do kosmetických tříd:

A Trieda

Displej 100% stav, viditelné známky použití mohou být jen na plastech.

A- Trieda

Minimální kosmetické vady na displeji, které lze při bežné práci těžko identifikovat (vadný pixel, škrábanec), známky použití povolené i na plastech.

B+ Trieda

Větší kosmetické vady na displeji (například větší škrábanec, víc vadných bodov, větší flek) avšak nepřekáží při práci a jsou plně použitelné

B Trieda

Značné poškození displeje, plastů, například pixelové pásy, velké škrábance a podobně. Využitelné na méně používaných místech, například k serverům atd. Velké cenové zvýhodnění. V Galerii daného kusu najdete detailní fotky i možnost objednat.

Rozdělení Refurbished all in one do kosmetických tříd:

A Trieda

Displej 100% stav, minimální kosmetické vady.

A- Trieda

Minimální viditelné drobné vady na pohledové části. Větší kosmetické vady přípustné na nepohledových stranách (vzadu, zboku).

B+ Trieda

Menší kosmetické vady i na displeji (nepřekáží při práci), viditelnější kosmetické vady i na pohledových stranách.

B Trieda

Větší kosmetické vady na displeji (nepřekáží při práci), poškození plastů mohou být větší (prasknuté, odlomené), vysoké cenové zvýhodnění! V Galerii daného kusu najdete detailní fotky i možnost objednat.

Rozdelení Renew produktů:

G GOOD

Produkt ve 100% stavu. Žádné známky použití, v originálním balení.

S SILVER

Produkt ve 100% stavu. Bez viditelnějších stop jakéhokoliv používaní, chybí jen původní obal. Plná záruka jako na nové.

B BRONZE

Může obsahovat jemné, málo viditelné škrábance, vzniklé při Remarketed procesu.Cenové zvýhodnění. Plná záruka jako na nové.

B- BRONZE-

Viditelnější známky předešlého používaní, viditelnější škrábance. Drobné škrábance mohou být na displeji, bez fleků. Informujte se o stavu u vašeho prodejce. Největší cenové zvýhodnění. Plná záruka jako na nové.

Reklamační podmínky

Záruka sa vztahuje na chyby materiálu, nebo technické chyby, které vzniknou při výrobě zařízení.

Reklamační podmínky

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Pro zlepšení kvality našich stránek používáme cookies. Tím, že pokračujete v prohlížení stránek bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s jejich používáním. Více o používání souborů cookies.