Általános eladási feltételek

Nagykereskedelem

Általános eladási feltételek

A fájl a következő formátumban letölthető: ( PDF )

1. Általános rendelkezések

 • Az internetes bolt forgalmazója, az MB TECH BB Kft., melynek székhelye Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, statisztikai számjele: 36 622 524, a Besztercebányai Járási Bíróság Kft. részlegének cégjegyzékében, 8822/S szám alatt bejegyzett (a továbbiakban „eladó“) Általános eladási feltételei (a továbbiakban „ÁEF“) az eladó és a vevő között, az internetes bolton keresztül történő eladásnál létrejött minden viszonyra érvényesek. Az eladó ügyfele természetes személy lehet (a továbbiakban „vásárló“). Ezen üzleti viszonyok továbbá a Polgári törvénykönyv Tt. 40/1964 sz. törvényéhez (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv“), a Tt. 250/2007 sz. fogyasztóvédelmi törvényéhez, a Szlovák Nemzeti Tanács jogszabály módosulásának a Tt. 372/1990 sz. szabálysértésekről szóló törvényéhez a későbbi módosítások értelmében és a Tt. 102/2014 sz. fogyasztóvédelmi törvényéhez a távolból, vagy az értékesítő telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtáshoz igazodnak (a továbbiakban „ fogyasztóvédelmi törvény“).
 • A vásárló által, a megrendelésben, más dokumentumban, üzenetben, valamint e-mailben megadott, a fentebb említett ÁEF-el nem egyező feltétel alkalmazása teljeséggel kizárt.
 • A vásárló az eladó, tehát az mbtech.sk c. honlapon még a megrendelés elküldése előtt a megfelelő mező kijelölésével e feltételekbe beleegyezik. A vásárló a megrendelés elküldésével igazolja, hogy tudomást szerzett arról, hogy a megrendelés elküldése a megrendelt áru árának kifizetésére kötelez.

2. Szerződéskötés – megrendelés

 • Az eladási szerződés alapján megy végbe az áru értékesítése az eladó részéről a vásárló számára. Az eladási szerződés azután lép érvénybe miután az eladó visszaigazolta a vásárló megrendelését. Az áru megrendelését a vásárló az mbtech.sk-n, tehát eladó honlapján található elektronikus megrendelő űrlap segítségével valósítja meg. A megrendelés a vásárló, tehát a fogyasztó számára kötelező érvényű annak elküldése pillanatában. Az eladó számára, ezáltal azonban nem érintett a fogyasztói törvény 7 § (5) bekezdés rendelkezése. A megrendelésnek minimálisan a következő adatokat kell tartalmaznia: a megrendelőt azonosító adatok, a következő terjedelemben: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, a termék megnevezése, a termék pontos részletei, a megrendelt áru mennyisége, a pontos szállítási cím, a szállítás módja, valamint a vételár kifizetésének módja.
 • Az eladó fenntartja a jogot, bizonyos súlyos akadályok esetén (főleg, ha az eladó már nem rendelkezik a megrendelt áruval, vagy nem tudja azt beszerezni, illetve nem tudja a megrendelt mennyiséget a vásárló részére biztosítani), ne fogadja el a vásárló megrendelését, illetve a vásárló már jóváhagyott megrendelését törölje, amiről a vásárlót tájékoztatja (telefonon, vagy e-mailen keresztül).
 • Amennyiben a vásárló fogyasztó is egyben, a vételi szerződés elengedhetetlen része az Információk a vevő számára c. dokumentum, melyet az eladó még a vételi szerződés megkötése előtt a vevő rendelkezésre bocsátott.

Fizetési feltételek

 • A vásárló köteles a megrendelő által jóváhagyott megrendelésen feltüntetett árut a megrendelő részére időben kifizetni, mégpedig a megrendelés jóváhagyásakor érvényes vételi ár összegében.
 • A vételi ár az eladó honlapján, az mbtech.sk-n, az egyes termékek mellett feltüntetett ár. A feltüntetett ár Áfa-t is tartalmaz. A feltüntetett ár nem tartalmazza az áru szállítási költségeit a vásárló által megadott címre. Ezen költségek még hozzáadódnak a feltüntetett árhoz (a továbbiakban „vételi ár“).
 • A vételi árat a vevő banki utalással, vagy az áru átvételekor készpénzben fizeti ki az eladó részére.

4. Szállítási feltételek

 • Az áru szállítását az eladó áruszállítás vagy expressz futárszolgálat (futár) segítségével valósítja mega vásárló megrendelésében megadott címre.
 • Az eladó rendszerint a megrendelés jóváhagyásától fogva 7 munkanapon belül kézbesíti az árut a vásárló részére, amennyiben a vásárló által megrendelt áru az eladó raktárkészletében megtalálható. Amennyiben az eladó a vevő megrendelésekor raktáron nem rendelkezik a megrendelt termékekkel, közli az áru szállításának határidejét a vevő számára. Amennyiben az eladó nem tudja a megrendelés jóváhagyásától kezdve 7 munkanapon belül kézbesíteni a megrendelt árut a vevő számára, értesíti erről a tényről a vevőt. Amennyiben az eladó késik az áru kézbesítésével, az előző mondat értelmében, a vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogában áll új kézbesítési időpontot egyeztetni az eladóval. A vásárlónak jogában áll expressz,24 órán belüli kézbesítési szolgáltatást igénybe venni, melynek árát az eladó állapítja meg megrendelés jóváhagyása pillanatában érvényes árjegyzék szerint. Amennyiben az eladó késik az áru kézbesítésével a vásárló részére, a vásárló jogosult az eladót az expressz kézbesítés igénybevételére kérni az előző mondatban foglaltak alapján.
 • Az áru az eladó által kézbesítettnek tekintett:
  • az áru átadásával a vásárló részére a kézbesítési cím helyén, amennyiben a kézbesítést az eladó fél intézi,
  • az áru átadásakor a vásárló által választott kézbesítő cég részére, vagy az áru elküldésével a vevő számára,
  • amennyiben a vevő, az eladó helyiségeiben a nyitvatartási idő alatt használatba veheti az adott árut
 • Az áru kézbesítésénél a vásárló, az ÁÉF 5. cikkelyének értelmében, köteles az áru átvételekor alaposan ellenőrizni annak műszaki állapotát és teljességét. Az esetleges későbbi, az áru átvétele után bejelentésre kerülő hiányosságokra az eladó nem lesz tekintettel. Amennyiben a vevő nem veszi át a kézbesített árut, az eladó kézbesítésre fordított költségének teljes összege a vásárlót terheli. Amennyiben a vásárló egyben a fogyasztó is, ezzel az egyezménnyel a fogyasztói törvény 10 §-ának (3) bekezdése nem sérül. Amennyiben a vevő az eladó által átvételre való felhívás pillanatától kezdve 30 napon belül sem veszi át az árut, az eladó jogosult elállni a szerződéstől. Az áru átvételét a vevő a szállítási jegyzék aláírásával igazolja, ahol egyúttal olvashatóan feltünteti a kereszt- és vezetéknevét. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem készült szállítási levél, a vevő az áru átvételét a számla aláírásával igazolja, amely ebben az esetben a szállítási levél szerepét tölti be. Amennyiben az eladó és a vásárló nem egyeztek meg másképp, a tulajdoni jogok és az árun keletkezett károk veszélye az áru átvételekor az eladóról a vásárlóra szállnak. Amennyiben a vásárló késik az áru átvételével, az árun keletkező károk veszélye a vevő késedelmének első napjával a vevőre szállnak.

5. Jótállási feltételek és az esteleges hibákért való felelősségvállalás

 • Az áru nagyon gondosan megválogatott, a legjobb alapanyagokat és technológiákat figyelembe véve.
 • Az eladó 24 hónapos garanciát vállal a termékekre, kivételt csupán a céges vásárlás jelent, mely során 12 hónapos garanciaidő van megszabva. A garanciaidő az adott termék átvételétől kezd telni.
 • Az eladó a terméken észlelt estleges hibákra vonatkozó jótállást biztosít:
  • mennyiségi eltérések – az eladó kisebb mennyiségű árut kézbesített a megrendelt mennyiséghez képest – a tényt a vevő köteles az eladóval legkésőbb az áru átvételekor tudatni, máskülönben a hibákra vonatkozó jogai érvényüket vesztik. Amennyiben a vevő aláírja a szállítási jegyzéket, vagy más dokumentumot, amely igazolja az áru átvételét, s az észlelt hiányosságokat nem tünteti fel, az a jogi tényállás lép érvénybe, hogy a vevő a megbeszélt árumennyiséget átvette,
  • az áru kézbesítésénél látható mechanikus károsodását, a nem megfelelő csomagolást és karcolásokat, illetve egyéb szemmel látható hibákat beleértve, a vevő köteles ezt az eladóval legkésőbb az áru átvételekor tudatni, máskülönben a hibákra vonatkozó jogait nem követelheti. Amennyiben a vevő aláírja a szállítási jegyzéket, vagy más dokumentumot, amely igazolja az áru átvételét, s az észlelt hiányosságokat nem tünteti fel, az a jogi tényállás lép érvénybe, hogy a vevő az árut szemmel látható hibák nélkül vette át,
  • az áru kicsomagolásánál megállapított hibák – a vevő köteles az áru kicsomagolásakor észlelt, minden látható hibát haladéktalanul jelenteni az eladónak, ezt követően az áruval való manipuláció és annak használata tilos
  • a termék használata során észlelt hibák – e rejtett hibákat a vásárló jogosult, valamint köteles a megállapítás után haladéktalanul jelenteni az eladónak, legkésőbb azonban a hibák megállapítását követő 7 napon belül, vagy szakszerű bánásmódbetartása mellett megállapíthatott; e határidő leteltével a vásárló a termék hibáira vonatkozó jogai megszűnnek.
 • A vásárló általános kötelessége a termékek gyártóinak katalógusaiban, használati utasításaiban és prospektusaiban található útmutatások betartása. A garancia nem vonatkozik, valamint az eladó nem felelős a következőkért:
  • a termék anyagának hibáiért, vagy a mechanikus hibákért, melyek a gyártás során keletkeztek,
  • a helytelen, szakszerűtlen és a nem megfelelő bánásmód okozta hibák (a termék műanyag alkatrészeinek meghibásodása, a kijelző helytelen tisztításánál létrejött karcolások, az ütközések okozta a károsodások,…),
  • a használati utasítástól eltérő használat és üzembe helyezés okozta hibák
  • elektrosztatikus kisülés okozta hibák
  • a helytelen, vagy hibás szoftverhasználat okozta hibák és az ezzel kapcsolatos károk
  • természeti katasztrófa, erőszakos használat, időjárás és extrém, nem szokványos feltételek okozta meghibásodások,
  • a nem kompatibilis komponensek okozta hibák, melyeket a vásárló nem az adott termék eladójánál vásárolt, vagy amennyiben ezt a komponenst az eladó nem hagyta jóvá.
  • a termékbe való jogosulatlan beavatkozás okozta hibák,
  • a katalógusba, útmutatásba, prospektusba, használati utasításba foglalt, a notebookok esetében az akkumulátor, termék használati szabályainak súlyos megsértése okozta meghibásodások.
 • A panasztételi eljárás menetének, beleértve a vevő, tehát a fogyasztó jogainak leírását az eladó reklamációs szabályzata tartalmazza, mely az eladó honlapján, az mbtech.sk-n található.
 • Amennyiben a vásárló fogyasztónak tekinthető, a 619 §-ban és a Polgári törvénykönyvben foglaltak előny élveznek az ebben a cikkelyben foglaltak előtt. A hibákat és az abból eredő jogokat a továbbiakban a Polgári törvénykönyvbe foglalt szabályok irányítják.

A szerződéstől való visszalépés a fogyasztó, vagy az eladó részéről

 • A fogyasztóvédelmi törvény értelmében, a vásárlónak, aki egyben a fogyasztó is, jogában áll a szerződéstől visszalépni és az árut az eladónak visszaszolgáltatni, az ok feltüntetése nélkül, az áru átvételét követő 14 naptári napon belül. A vásárló jogosult a szerződéstől visszalépni a visszalépési időszak megkezdése előtt is. A szerződéstől való visszalépésre a vásárló a szerződéstől való visszalépés c. űrlapot használhatja, melyet az eladó a az mbtech.sk, tehát saját honlapján tett közzé.
 • A vásárló által visszaszolgáltatott termék nem lehet használt, sérült, amennyiben lehetséges, az eredeti csomagolásban kell lennie. A visszavitelnél a vásárló köteles a vásárlást igazoló bizonylatot felmutatni.
 • A szerződéstől való visszalépés esetében a vásárló köteles az árut az eladónak visszaszolgáltatni, mégpedig a cég székhelyének címére, amennyiben az eladóval nem történt más jellegű megállapodás.
 • A fogyasztóvédelmi törvény 7 § (6) bekezdésének megfelelően, a fogyasztó nem léphet vissza attól a szerződéstől, melynek tárgya a következő:
  • szolgáltatásnyújtás, amikor a szolgáltatás a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött meg és a fogyasztó kijelentette, hogy tudomásul veszi, hogy e hozzájárulással elveszti a szerződéstől való visszalépés jogát a szolgáltatásnyújtás után, vagy ha a szolgáltatás már végbement,
  • azon termékek megvásárlása és szolgáltatások igénybevétele, melyek ára a pénzügyi piac árainak változásától függ, melyeket az eladó nem tud befolyásolni, és amely megtörténhet a visszalépéshez való jog határidején belül,
  • a fogyasztó kérésére különleges követelményeknek megfelelő termék eladása, személyre szabott, vagy kizárólag egy fogyasztó számára elkészített áru eladása,
  • a minőség gyors csökkentésének, vagy megsemmisítésnek alávetett áru eladása
  • védőcsomagolásban tárolt áru eladása, mely az egészségmegóvás és higiéniai okok miatt nem visszavehető, és amely védőcsomagolása az átvételt követően megrongálódott,
  • olyan áru eladása, amely jellegét tekintve a kézbesítést követően elválaszthatatlanul összekeveredhetett más termékekkel,
  • alkohol tartalmú italok eladása, melyek árában a szerződés megkötésekor a felek megállapodtak, miközben szállításuk csupán a szerződés megkötését követő 30 nap után kivitelezhető, s áruk a piaci áraktól függ, melyet az eladó nem tud befolyásolni,
  • A fogyasztó kifejezett kérésére történő sürgős javítási, illetve karbantartási munkák. Ez nem vonatkozik azon szolgáltatási szerződésekre, melynek tárgya más jellegű áruk eladása, mint a javítási illetve karbantartási munkák során felhasznált pótalkatrészek, ha a megállapodás a fogyasztónál történő látogatás alatt történt, amennyiben az árut a fogyasztó előzetesen nem rendelte meg.
  • Védő csomagolásba csomagolt hangfelvételek, képfelvételek, hang- és képfelvételek, könyvek, számítógépes szoftverek eladása, melyeket a vevő felbontott,
  • az időszaki kiadványok eladása, az előfizetésről szóló előző megegyezés alapján történő eladás kivételével, valamint azon könyvek kivételével, melyek nincsenek védőcsomagolásba téve,
  • más, mint elszállásolás céljából szolgáltatott szállás, áruszállítás, autóbérlés, étkezési szolgáltatásnyújtás, vagy szabadidő programokkal kapcsolatos szolgáltatások, melynek értelmében az eladó kötelezi magát e szolgáltatások biztosítására a megbeszélt időben, vagy a megadott határidőn belül,
  • más, mint anyagi hordozón hozzáférhetővé tett elektronikus tartalom, amennyiben a hozzáférhetővé tétele a fogyasztó kifejezett beleegyezésével történt, s a fogyasztó kijelentette, hogy tudomásul vette, hogy ezzel a beleegyezéssel elveszíti a szerződéstől való visszalépés jogát.

7. Záró rendelkezések

 • Ezen ÁEF az mbtech.sk, tehát az eladó weboldalán való közzététel után lép hatályba és ettől a naptól fogva érvényes.
 • Ezen ÁEF azon terjedelemben érvényes, amelyben a vevő által az eladónak elküldött megrendelés pillanatában az eladó honlapján szerepelt.
 • Abban az esetben, ha az ÁEF néhány rendelkezése teljesen, vagy részlegesen érvénytelenné, vagy hatálytalanná válik, a többi rendelkezés érvényességére és hatályosságára ez nem vonatkozik. Az érvénytelen, vagy hatálytalan rendelkezések helyett az idevágó jogi előírások lepnek érvénybe.
 • A vásárlónak elküldött elektronikus üzenetekre érvényes, hogy amennyiben az eladó nem kap hibajelentési értesítést arról, hogy az üzenetet a vásárló által megadott e-mail címre, valamint telefonszámra (mobil) nem sikerült kézbesíteni (e-mail, vagy sms), ez az üzenet (e-mail, vagy sms) az elküldést követő napon kézbesítettnek tekintett, amennyiben a kógens jogi szabályok nem rendelik el másképp. Az eladónak küldött elektronikus üzenetekre (e-mail) érvényes, hogy az elektronikus levél nem tekinthető kézbesítettnek addig a pillanatig, míg az eladó nem küldi meg válasz e-mailjét a vásárló számára. A küldemény abban az esetben is kézbesítettnek tekintett, ha a címzett elutasítja átvenni azt, valamint akkor is, ha a címzett saját hibájából, vagy mulasztásával azt nem veszi át. Ilyen esetben a postán való megőrzési idő leteltével tekintett kézbesítettnek, a feladó által megadott időtartamban és a küldemény feladónak való visszaküldése után, amiről a feladó sértetlen bizonyítékot kell, hogy felmutasson. A kézbesítőcégek (főleg DHL, IN TIME, UPS) segítségével feladott értesítések a szerződő fél átvétele pillanatában tekintettek kézbesítettnek. Amennyiben a kézbesítőcégnek nem sikerül a kézbesítés, a kézbesítés napjának az első kézbesítési kísérlet napját követő harmadik nap tekinthető, miközben az első sikertelen kézbesítésről a kézbesítőcég bejelentést tesz. Kizárólag az eladó döntésétől függ, milyen formában kíván a vásárlóval kommunikálni (sms, e-mail, vagy egyéb megfelelő módon).
 • Amennyiben bizonyítást nyer, hogy az ÁEF és/vagy a Szerződés érvénytelen, vagy hatálytalan, az érvénytelenség, vagy hatálytalanság nincs hatással az ÁEF és/vagy a Szerződés következő rendeleteire. Ebben az esetben a felek kötelessége az érvénytelen, vagy hatálytalan rendeletet haladéktalanul újjal helyettesíteni olyan módon, hogy az elfogadás, vagy a szerződéskötés időpontjában az említett érvénytelen, vagy hatálytalan rendeleteket figyelembevevő célnak megfeleljen.
 • A döntő eljárási jog (governing law) a Szlovák Köztártatás jogrendszere. Minden ÁEF-ből, vagy Szerződésből eredő, valamint ezekkel kapcsolatos vitát, beleértve az áru kézbesítését érintő pereket kizárólag a Szlovák Köztársaság bíróságai tárgyalják, és hoznak ezekben döntést a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint.
 • Az MB TECH BB Kft., melynek székhelye Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica statisztikai számjele: 36 622 524, a Tt. 122/2013 személyi adatok védelméről szóló törvény, és annak módosításai és kiegészítései, a törvény érvényes szövegének értelmében, mint üzemeltető feldolgozza az ügyfelei – vevői (a továbbiakban „érintett személyek“) személyes adatait, mégpedig az eladói feladatok hiánytalan ellátásához szükséges mértékben, főleg: titulus, kereszt- és vezetéknév, a vásárló állandó lakcíme, amennyiben nem egyezik a kézbesítési cím, a vevő telefonszáma, mobilszáma és e-mail címe, a vevő megrendeléséről szóló adatok, a reklamáció ügyintézéséhez szükséges adatok, stb. Az eladó, mint üzemeltető feldolgozza a vásárlók személyes adatait, a következő okokból: a szerződésből eredő kötelességek teljesítése e ÁEF értelmében (elsősorban a szerződéskötés, a szerződés teljesítése, a szerződés változtatása és megszüntetése, könyvelési bizonylat kiállítása, stb.), az adatok feldolgozására okvetlenül szükséges időtartamig, legtovább azonban a vevő és eladó között érvényes szerződés időtartamáig, illetőleg a szerződésbe foglalt jogok és kötelességek teljes rendezéséig, vagy más, jogszabályokkal meghatározott időtartamig.
 • Az eladó minősítetten indokolt esetben jogosult a vásárlóról feldolgozott adatokat, a szerződésbe foglaltak teljesítése érdekében harmadik személynek kiadni. E harmadik személy segíti az eladó szerződésbe foglalt kötelezettségeinek teljesítését (pl. szállítócég), továbbá olyan személynek, aki az eladót képviseli, vagy más módon védi az eladó jogos érdekeit (a követelések behajtására és kiegyenlítésére jogosult személy, ügyvéd, stb.). E tényeket az áru megrendelésénél és a szerződés megkötésénél a vásárló tudomásul veszi és egyetért velük.
 • Az érintettek jogosultak az eladótól igazolást kérni adataik feldolgozásának módjáról, beleértve a feldolgozott adatok listáját. Továbbá jogosultak a helytelen, nem teljes, vagy nem érvényes adatok kijavítását, vagy megsemmisítését kérelmezni, letiltani őket, valamint a személyes adatok védelméről szóló törvénye 28 §-ába foglalt egyéb jogaikat érvényesíteni.
 • A Tt. 128/2000, állami ellenőrzésről szóló törvény értelmében, a belföldi piacon a fogyasztó jogait védő és ellenőrző szerv a Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, postai cím: Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, részletesebb információk, elérhetőség a http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi honlapon található.

Bejelentkezés

Hibás e-mail, jelszó vagy a felhasználó nincs regisztrálva

Osztályok és besorolás

Termékeink műszaki állapota 100%-os.Forgalmazásba került termékeinre teljesértékű jótállás vonatkozik.

A Refurbished Laptopokat speciális terhelésteszteknek vetjük alá, ezen eredmények alapján az alábbi csoportba osztjuk termékeinket:

NB

új akkumulátor (** 12 hónap teljesítményre vonatkozó jótállás)

VD

70-több perc. (*90 nap teljesítményre vonatkozó jótállás) (internet, MS Office, általános használat)

DB

30-70 perc. (*60 nap teljesítményre vonatkozó jótállás) (internet, MS Office, általános használat)

SB

15 -30 perc. (*30nap teljesítményre vonatkozó jótállás) (internet, MS Office, általános használat)

BB

(az akkumulátor rossz/működésképtelen)

Refurbished laptopok besorolása szépséghibák alapján:

A Class

nincsenek látható hibák, új/ használatlan termékkel egyenértékű

A- Class

legnépszerűbb , minimális szépséghibák (pl. apró kaparás a műanyagon), néhány hetes használatnak megfelelő állapot. A kijelző 100%-os állapotban van.

B+ Class

A kijelző állapota kifogástalan, tartósabb használat jelei láthatóak, hardware állapota 100%-os

B Class

Látható szépséghibák a műanyagon vagy a kijelzőn. A termék működőképes , műszaki állapota kifogástalan. Részletes termékfotók a galériában, ahonnan a termék egyenesen megrendelhető.

C Class

ránézésre hasonlít a B.A-,B+ - kategóriájú termékre viszont a burkolata megpattant vagy tört

Refurbished monitorok besorolása szépséghibák alapján:

A Class

Kijelző állapota kifogástalan, használat nyomait csak a műanyagok viselik

A- Class

Nehezen észlelhető minimális szépséghibák a kijelzőn (pixelhiba,hajszálvékony kaparás) a műanyagok viselhetik használat nyomait.

B+ Class

Nagyobb mértékű szépséghibák a kijelzőn (mélyebb kaparás, több hibás pixel, nagyobb folt) melyek nem akadályozzák a munkát , a termék teljesértékű.

B Class

A kijelző illetve műanyagok jelentós meghibásodása látható (hibás pixelcsíkok, mély kaparások stb), felhasználható például szervertermekben, kedvező ár. Részletes termékfotók a kiválasztott darab galériájában, ahonnan a termék egyenesen megrendelhető.

Refurbished All in one rendszerek besorolása szépséghibák alapján:

A Class

A kijelző 100%-os állapotban van, minimális szépséghibák.

A- Class

Minimális hibaszám a készülék előlapján, láthatóbb szépséghibák a készülék oldalain illetve hátlapján.

B+ Class

Apróbb szépséghibák a készülék kijelzőjén is (nem akadályozzák a munkát), látható szépséghibák a készülék előlapján is

B Class

Jelentősebb szépséghibák a készülék kijelzőén (nem akadályozzák a munkát), a műanyagok károsodása jelentősebb lehet (pattant, törött), jelentősen jutányos árképzés. Részletes termékfotók a kiválasztott darab galériájában, ahonnan a termék egyenesen megrendelhető.

Renew termékek besorolása:

G GOLD

A termék 100%-os állapotban van, nem hordoz használat jeleit, eredeti csomagolás.

S SILVER

A termék 100%-os állapotban van, nem hordoz használat jeleit, csupán az eredeti csomagolás hiányzik, teljeskörű, teljesértékű jótállás.

B BRONZE

A termék viselhet hajszálvékony szinte láthatatlan kaparásokat melyek az átcsomagolási folyamat során keletkezhettek, kiemelt árazás, teljeskörű, teljesértékű jótállás.

B- BRONZE-

A terméken felfedezhetőek a használat jelei, több kaparás, mélyedés, kaparások a kijelzőn, a kijelző foltmentes. A termék állapotáról üzletkötőnk nyújt ismertetést, arányos árképzés, teljeskörű, teljesértékű jótállás

Claiming conditions

The warranty covers material errors or technical errors resulting from the manufacture of the equipment.

Claim policy

The Complaints Rules are issued in accordance with the provisions:
law.No. 40/1964 Zb. The Civil Codeas amended
law.No. 634/1992 Zb. On Consumer protection as amended

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa. A weboldal böngészésével Ön hozzájárul a sütik használatához. További információk a cookiek használatáról.