Kontakt

mbtech.sk

MB TECH BB s.r.o.

Priemyselná ulica 15449/2
974 01 Banská Bystrica

 
Tel.:+421 917 889 100
E-mail:info@mbtech.eu
 
IČO:

36622524

DIČ:

2021763755

IČ DPH:

SK2021763755

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 8822/S

V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia, adresa pre doručovanie: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj,Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 alebo Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27,


OBCHODNÉ ODDELENIE

obchod@mbtech.sk
Miroslav Pintér
Obchodný team leader pre Maďarsko
pinter@mbtech.sk

Adam Golian
Národný manažér pre kľúčových zákazníkov sociálny a verejný sektor
golian@mbtech.sk
Miroslava Gubiczová
Supervízor zákazníckeho servisu
gubiczova@mbtech.sk

REKLAMÁCIE A SERVIS

reklamacie@mbtech.sk
Marcel Pupák
Manažér reklamácií a servisu
pupak@mbtech.sk+421 918 667 925
Ivana Kováčiková
Asistentka manažéra
kovacikova@mbtech.sk+421 908 467 987
Maroš Števák
Senior servisný technik
stevak@mbtech.sk+421 905 646 557
Branislav PirohSenior servisný technik
piroh@mbtech.sk+421 908 467 760
Ľubomír Mojžiš
Senior servisný technik
mojzis@mbtech.sk+421 905 744 388
Pavel Poliak
Junior servisný technik
poliak@mbtech.sk+421 908 467 471

MARKETINGOVÉ ODDELENIE

marketing@mbtech.sk
Jakub Kapustík
Trade marketing manažér
kapustik@mbtech.sk


PERSONÁLNE ODDELENIE

zerebakova@mbtech.sk

Katarína ŽerebákováPersonálna riaditeľkazerebakova@mbtech.sk


EKONOMICKÉ ODDELENIE

ekonomicke@mbtech.sk
Adriána SendžováFinančná riaditeľkasendzova@mbtech.sk

DISTRIBÚCIA

distribucia@mbtech.sk
Peter LamperManažér distribúcielamper@mbtech.sk+421 905 914 756

SERVISNÉ A PREDAJNÉ STREDISKO MB TECH BB V ŽILINE

servisza@mbtech.sk
Mariana Fraňová Manažér servisného a predajného strediskafranova@mbtech.sk+421 911 121 523

VEDENIE SPOLOČNOSTI

mbtech@mbtech.sk
Jaroslav ŽerebákCEO, obchodný riaditeľ a konateľ spoločnostizerebak@mbtech.sk
Michal MíkaCEO, konateľ spoločnostimika@mbtech.sk