O spoločnosti


Obchodná firma : MB TECH BB s.r.o. Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma : Spoločnost s ručením obmedzeným

Registrácia :  zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom v Banskej Bystrici, vložka 8822/S

Predmet podnikania : Veľkoobchod a maloobchod s výpočtovou technikou

Platca DPH : ÁNO

IČO : 36622524

IČ DPH : SK2021763755

Bankovné spojenie : Tatra banka

Číslo účtu : 2628779397/1100

IBAN : SK09 1100 0000 0026 2877 9397

SWIFT : TATRSKBX

Telefón :  +421 48/414 73 09

Fax :  +421 048/470 07 67