O spoločnosti


Spoločnosť MB Tech BB s.r.o. má stanovené jasné ciele do budúcnosti a jednou z vízií je byť o krok ďalej od konkurencie a napredovať nielen najlepšími cenami na trhu ale aj prístupom k riešeniu problémov k spokojnosti našich zákazníkov.

Spoločnosť MB Tech BB s.r.o. ako veľkopredajca poskytuje predaj značkovej výpočtovej a kancelárskej techniky od svetovo uznávaného HP Partnera maloobchodom ale i koncovým zákazníkom v super kvalite za rozumné ceny primerané slovenskému trhu.

Spoločnosť MB Tech BB s.r.o dokáže zastrešiť veľké projekty, od dodávok a inštalácie školských učební vrátane nábytku, kamerového systému miest až po prenájom notebookov na školiace účely.

 

Zaujali Vás naše produkty a radi by ste sa stali našimi partnermi?

Stiahnite si našu rámcovú kúpnu zmluvu a rámcovú zmluvu o postúpení pohľadávok a podpísané dokumenty nám poštou pošlite na našu adresu uvedenú v kontaktoch.